Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

Du kan blive døbt i én af vores smukke kirker, hvis du bor i enten Slagslunde eller Ganløse sogn eller har en tilknytning hertil. 

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis du:

- tidligere har haft bopæl i sognet. Dette gælder, uanset hvor længe du har boet i sognet.
- har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)
- for så vidt angår begravelse og bisættelse, har forældre, ægtefælle, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

I ovennævnte tilfælde har du altid ret til at få foretaget en kirkelig handling i en anden kirke end den, som du normalt hører til.

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om du har en særlig tilknytning. Det afhænger af præstens skøn, om du kan få foretaget en kirkelig handling i en kirke uden for det sogn, hvor du bor.


Ønsker du at blive døbt, ønsker du at få dit barn døbt, eller har du spørgsmål til dåb generelt, 
er du altid velkommen til at kontakte vores kordegn tirsdag til fredag mellem kl. 10.00 og 14.00 på telefon 4818 4500.

Ca. 14 dage før dåben kontakter du præsten og I aftaler tidspunkt for dåbssamtalen. 
Samtidig sendes navne og adresser på faddere til kordegnen. Der skal være 2-5 faddere, som alle skal være døbte og over konfirmationsalder.


Har du allerede lavet en aftale med kirkekontoret om dåb, bedes du venligst udfylde dette skema med kontaktoplysninger: https://forms.churchdesk.com/f/SJsZ70PwV 


Lørdagsdåb i 2022 ligger på følgende datoer:

Lørdag den 29. januar kl. 10.00 i Ganløse kirke og kl. 11.15 i Slagslunde kirke
Lørdag den 26. marts kl.  10.00 i Slagslunde kirke og kl. 11.15 i Ganløse kirke
Lørdag den 28. maj kl. 10.00 i Ganløse kirke og kl. 11.15 i Slagslunde kirke
Lørdag den 27. august kl. 10.00 i Slagslunde kirke og kl. 11.15 i Ganløse kirke
Lørdag den 26. november kl. 10.00 i Ganløse kirke og kl. 11.15 i Slagslunde kirke.

Lørdagsdåb afholdes kun for borgere bosat i sognet.