Slagslunde-Ganløse Sognes menighedsråd

Menighedsrådet består p.t. af 5 valgte medlemmer. Ved valget den 15. september skal der vælges 8 medlemmer samt suppleanter.

     

Menighedsrådsvalg 2020

Stil op til menighedsrådsvalget!

Tirsdag den 15. september afholdes der valgforsamling kl. 19.00 i Rytterskolen

I Slagslunde-Ganløse Menighedsråd vælges man ind for en 2-årig periode.

Læs mere på menighedsrådsvalg.dk.

Vi afholder ca. 10 menighedsrådsmøder om året. De afholdes på Rytterskolen i Ganløse.

Møderne er offentlige, så du er altid velkommen til at komme og høre, hvad der sker i din kirke.
Ca. fem dage før et menighedsrådsmøde, kan du finde dagsordenen i drop down-menuen.

Mødedatoer i 2020
Alle møder begynder kl. 19.00. 

tirsdag 21. januar
tirsdag 18. februar
tirsdag 17. marts - møde aflyst p.g.a coronasituationen
tirsdag 21. april - møde afholdes over video
tirsdag 19. maj - møde afholdes over video
tirsdag 16. juni
tirsdag 18. august
tirsdag 22. september
tirsdag 20. oktober
tirsdag 17. november