Kontakt:

Kordegn Ellen Kristiansen træffes tirsdag til fredag fra kl. 10 - 14 på tlf.: 48 18 45 00

Mail: ganloese.sogn@km.dk